Gotowe formularze zleceń na badania dla różnych grup zwierząt zawierające zakres badań i procedur do wyboru przez zlecającego.

Zawiera instrukcję poboru próbek w kierunku obecności pałeczek Salmonella u drobiu oraz zlecenia wraz z protokołami pobrania próbek dla stad reprodukcyjnych, kur niosek, brojlerów, indyków rzeźnych i hodowlanych w ramach krajowego programu zwalczania salmonelli u drobiu.

Zawiera instrukcje pobierania próbek od drobiu do badania w kierunku mykoplazmozy oraz komplet - zlecenie + protokół pobrania próbek w ramach zwalczania mykoplazmozy u drobiu.

Instrukcje dotyczące pobierania próbek, możliwości dostarczania do laboratorium i transportu, programy badań profilaktycznych oraz ankieta badania zadowolenia klientów i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie sprawozdań i faktur drogą elektroniczną.