Gotowe formularze zleceń na badania dla różnych grup zwierząt zawierające zakres badań i procedur do wyboru przez zlecającego.

Zawiera instrukcję poboru próbek w kierunku obecności pałeczek Salmonella u drobiu oraz zlecenia wraz z protokołami pobrania próbek dla stad reprodukcyjnych, kur niosek, brojlerów, indyków rzeźnych i hodowlanych w ramach krajowego programu zwalczania salmonelli u drobiu.

Zawiera instrukcje pobierania próbek od drobiu do badania w kierunku mykoplazmozy oraz komplet - zlecenie + protokół pobrania próbek w ramach zwalczania mykoplazmozy u drobiu.

Instrukcje dotyczące sposobu pobierania próbek, możliwości dostarczania do laboratorium i transportu oraz ogólne przykłady programów badań profilaktycznych.

Zleceniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi na każdy aspekt działalności Laboratorium. Skargi przyjmowane są w formie pisemnej przez e-mail, fax lub listownie. Laboratorium informuje skarżącego o zakończeniu rozpatrywania skargi na piśmie w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi, chyba że pozyskanie dowodów wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań lub wymaga zapewnienia zasobów. W tej sytuacji Kierownik Laboratorium ustala termin rozpatrzenia skargi indywidualnie ze składającym skargę. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji w sprawie skargi. W przypadku skargi niezasadnej koszt postępowania wyjaśniającego ponosi skarżący.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety. Pozwoli Nam to na ciągłe doskonalenie naszych usług.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/numodusversus/html/com_k2/default/category.php on line 259