Diagnostyka laboratoryjna

Laboratorium akredytowane - Nr akredytacji PCA AB 1516

Laboratorium zarejestrowane przez GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII w zakresie mykoplazmozy drobiu (od dnia 19.01.2015 r.) oraz w zakresie salmonellozy (od dnia 04.05.2015 r.).

Nasze przedsiębiorstwo działając na rynku budowlanym wielokrotnie udowadniało, iż jest w stanie sprostać wszelkiego rodzaju wyzwaniom w dziedzinie budownictwa sanitarnego. W zależności od potrzeb klienta, biorąc pod uwagę dużą mobilność naszego przedsiębiorstwa oraz wykwalifikowany doświadczony personel gotowi jesteśmy zrealizować praktycznie każde zadanie inwestycyjne w zakresie naszych specjalizacji.
 
Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

Oferta:
 • sieci i przyłącza wodociągowe
 • sieci i przyłącza kanalizacyjne
 • sieci i przyłącza gazowe, CO
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • bezodpływowe zbiorniki na ścieki (szamba)
 • rozprowadzenie kanalizacji w domu
 • odwodnienia
 • drenaże
 • przepompownie
 • separatory
 • roboty ziemne
 • rozbiórkowe
 • wynajem sprzętu budowlanego
 • przepychanie kanalizacji
 • Wykonujemy usługi laboratoryjne w zakresie diagnostyki:

  • bakteriologicznej
  • mikologicznej
  • parazytologicznej
  • hematologicznej
  • biochemicznej  
  • serologicznej  -  ELISA ( zestawy firmy  IDEXX i  BioChek) i metoda płytowa (SPA)
  • genetycznej Real Time PCR (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae)
  • wirusologicznej przy współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami zagranicznymi (PCR, wirusologia).

  Pełny zakres badań laboratorium znajduje się w zakładce DO POBRANIA w wykazach stanowiących załączniki do zlecenia na badanie dla małych zwierząt, drobiu i ptaków ozdobnych i dużych zwierząt. Pełną lub częściową ofertę wraz z cennikiem obejmującą zakres wykonywanych badań, z informacjami o stosowanych procedurach bądź normach, podzieloną na działy, można uzyskać na zamówienie poprzez kontakt z Kierownikiem laboratorium lub jego zastępcą. W przypadku zamówienia większej ilości badań, stałej obsługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej lub wykonania autoszczepionki dla stada można uzyskać warunki specjalne na podstawie umowy cywilnoprawnej.

  Więcej w tej kategorii: