Gabinet weterynaryjny

Jakie formy współpracy oferujemy:

 • W pełni profesjonalna obsługa zootechniczno­weterynaryjna
 • Nadzór nad warunkami środowiskowymi, produkcji i zdrowotnością ptaków
 • ­Przygotowywanie i realizowanie programów profilaktycznych dla różnych kierunków produkcji drobiarskiej
 • ­Realizacja programów profilaktycznych ( w tym szczepień) w odchowalniach niosek reprodukcyjnych i towarowych
 • ­Obsługa przypadków klinicznych
 • ­Konsultacje weterynaryjne
 • ­Pomoc z zakresu żywieniowego (w tym ustalanie programów kokcydiostatycznych)
 • ­Opracowanie programów przygotowania budynków do wstawienia (mycia , dezynfekcji, dezynsekcji)
 • ­Analiza przyczyn zamierania zarodków (w połączeniu z oceną zdrowotności stada reprodukcyjnego w tym chorób zakaźnych i niedoborowych)

Zakres naszych usług obejmuje:

 • ­stada odchowywane na nioski stad reprodukcyjnych i towarowych
 • ­stada w trakcie produkcji
 • ­brojler kurzy i indyczy
 • ­stada drobiu wodnego